Komoda F7 80x100x35

komoda_2v2f-468-600-450-100

TOP